Asiakastarinat

Case: Arctia

Tietoturvan kokonaisulkoistus

01

LÄHTÖTILANNE

IT-palvelut ja niiden luotettava toiminta ovat Arctia Shipping Oy:lle kriittisiä ja IT-järjestelmien toiminta on välttämätöntä kaikissa tilanteissa, jotta Arctia voi toteuttaa tehtävänsä kunnolla ja turvata Suomen elinkeinoelämän luotettavat meriyhteydet talvikaudella.

Kesällä 2014 Arctia Shipping kilpailutti IT-järjestelmiensä ylläpidon. OptimeSys Oy valittiin vastaamaan Arctia Shippingin kriittisen ympäristön ylläpidosta tietoliikenneyhteyksineen sekä maalla että merellä.

Arctian ja OptimeSysin yhteistyö alkoi jo vuonna 2014 ja on kehittynyt kokonaisvaltaiseen tietoturvan ulkoistamiseen.


02

RATKAISUMME

OptimeSys Oy hoitaa Arctia Shippingin IT-järjestelmien ylläpidon sekä tietoturvan kokonaisvaltaisena palveluna.

Viimeisimpänä lisäyksenä Arctian palveluvalikoimaan oli SIEM järjestelmä: Vuonna 2016 Arctia Oy etsi ratkaisua, jolla he pystyvät seuraamaan ja hallitsemaan tietojärjestelmissä tapahtuvia muutoksia sekä saamaan raportit tietoverkon tapahtumista.

Ratkaisumme Arctialle oli ainutlaatuinen SIEM-järjestelmän palvelumallimme.

Lokitietojen hallinta mahdollistaa Arctialle paremman näkyvyyden järjestelmien tilaan, aktiivisen lokitietojen seurannan ja tarvittaessa myös nopean reagoinnin tietoverkon mahdollisiin uhkiin sekä mahdollisten tietomurtotapausten kohdalla jälkitutkinnan.

Tärkeitä valintakriteereitä Arctialle olivat palvelun kokonaishinta, käyttöönoton helppous sekä luottamus tietoturvakumppaniin.

SIEM-ratkaisu antoi Arctialle automatisoidut työkalut lokitietojen sekä tietoturvauhkien ja -poikkeamien hallintaan ja raportointiin. Sen avulla pystyttiin parantamaan Arctian tietoturvaa sekä tehostamaan eri toimintoja.


03

TULOKSET

SIEM-ratkaisu otettiin käyttöön erittäin nopeasti Arctian ympäristössä. Käyttöönotto sujui Arctian näkökulmasta erittäin vaivattomasti - kätevän palvelumallin ansiosta OptimeSys hoiti käyttöönoton alusta loppuun asti. OptimeSysin jatkuvaan palveluun kuuluu käyttöönoton jälkeen järjestelmän valvominen ja verkossa tapahtuvien poikkeamien havaitseminen.

Suurimmat hyödyt ratkaisusta liittyvät kykyyn reagoida mahdollisiin poikkeamiin nopeasti sekä kiistattoman tapahtumalokin saatavuuteen.

Mika Maaranen
"IT-palveluiden jatkuva, katkoton käytettävyys on erittäin tärkeää Arctialle. OptimeSysin kanssa voimme varmistua siitä, että meillä on toimivat ja ajantasaiset järjestelmät luotettavasti käytettävissämme.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä myös lokitietojen keskitetyn hallinnan (SIEM) toimintaan. Suosittelemme ratkaisun hankkimista OptimeSysin kautta kaiken kattavana palveluna."

Mika Maaranen

ICT Manager, Arctia

Kiinnostuitko tästä ratkaisusta?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää