DPO

Tietosuojavastaava palveluna

EU tietosuoja-asetuksen GDPR (General Data Protection Regulation) mukaan organisaation on nimettävä tietyissä asetuksen määräämissä tapauksissa tietosuojavastaava eli DPO (Data Protection Officer). On kuitenkin suositeltavaa, että kaikki organisaatiot vapaaehtoisesti nimittävät tietosuojavastaavan.

OptimeSysin DPO-palvelu

TIEtosuojavastaava yritykseesi ketterästi palveluna

Ota yhteyttä!